Danh sách phản ánh hiện trường THỊ XÃ HOÀNG MAI

TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH THỊ XÃ HOÀNG MAI
Asian Highway 1, Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ An